Correctieritten

Gewijzigd op Sat, 05 Aug 2023 om 12:20 PM

Lees hier alles over het invullen van corrigeren van ritten

Wij werken met GPS technologie en dat betekent dat wij nauwkeurig ritten registreren. Maar het is geen 100% nauwkeurigheid, hoge gebouwen, bomen en tunnels verzorgen allemaal voor “ruis” waardoor er onnauwkeurigheden ontstaan. Dat betekent na verloop van tijd dat er bij systemen met indirecte bepaling van de kilometerstand afwijkingen ontstaan  met de kilometerteller van het voertuig. Gebruikers die zonder te kijken de ritten afsluiten zien dit ook na verloop van tijd. En wat doe je dan met de verschillen? Deze verschillen moeten met enige regelmaat worden gecorrigeerd (correctierit).

 

Correctierit

Deze verschillen kunnen met een correctierit gecorrigeerd worden, vandaar de naam. De correctierit is geen echte rit maar een fictieve administratieve handeling. Deze handeling moet minstens één maal per twee maanden plaats vinden. De correctie moet vervolgens evenredig over de verschillende kilometers verdeeld worden.

 

 

Voorbeeld van een correctierit:

Je hebt de afgelopen 2 maanden volgens GPS kilometers 2150 kilometer gereden voor zakelijke doeleinden en 65 kilometer voor privé doeleinden. Dit is een totaal van 2215 kilometer, met een verhouding tussen zakelijk en privé van 97/3. 

 

Nu blijkt dat de kilometerstand in het voertuig geen 2215 kilometer aangeeft, maar 2300, een verschil van 85 kilometer. Deze 85 kilometer moet dus als een aparte rit worden ingevoerd, met dezelfde verhouding tussen zakelijk en privé zoals de blackbox heeft geregistreerd, 97/3.

 

Totaal:        100 % | 85,00 KM
Zakelijk:        97% | 82,45 KM (85 x 0.97)
Privé:             3% | 02,55 KM (85 x 0.03)

 

De correctierit zal er dus als volgt uit zien:

Totaal: 85km (zakelijk: 82,45km, privé: 2,55km)

 

Even invoeren in jouw registratie als correctierit en jouw kilometerregistratie is weer sluitend en correct.

 

Hoe ziet dit er dan uit in YesHugo?

Je gaat naar het overzicht en je klikt op de knop 'Kilometerstand invullen'. 

Hier vul je de afgelezen kilometerstand in, bijvoorbeeld 75.412 km en klik op 'Opslaan'. Meer uitleg hierover vind je in het artikel `Kilometerstand invullen`. Hieronder zie je hoe een correctie rit wordt weergegeven. Via de filter knop kan je ook alleen correctieritten weergeven en onder de knop Kilometerstand invullen zie je de 3 laatst ingevulde kilometerstanden.  

Wil je meer weten over het invullen van de kilometerstand, lees dan verder in 'Kilometerstand invullen'. 

 

Voorwaarden rittenregistratie

Ook wanneer je een automatisch rittenregistratiesysteem gebruikt, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In het rittenregistratiesysteem moeten dezelfde gegevens staan als in een handmatige volledig sluitende rittenadministratie.

  • Als de afgelegde afstand wordt bepaald met externe systemen zoals gps, wijkt deze afstand af van de afgelegde kilometers volgens de kilometerteller. In dat geval moet u minimaal elke 2 maanden het verschil tussen de afgelegde afstand volgens de kilometerteller en de afgelegde afstand volgens het rittenregistratiesysteem met een aparte correctierit verwerken in de rittenregistratie. Het verschil verdeelt u evenredig over de zakelijke kilometers en privékilometers die in die periode zijn gereden.

 

Voorbeeld 1

Jouw werknemer reist op een werkdag van zijn woning naar zijn werk. Hij werkt de hele dag op dezelfde plek en rijdt ’s avonds weer naar huis. In zijn rittenregistratie moet hij die dag 2 ritten registreren.

 

Voorbeeld 2

Jouw werknemer reist op een werkdag van zijn woning naar zijn werk. Van zijn werk reist hij naar klant A, van klant A naar klant B, van klant B naar klant C, van klant C weer naar zijn werk en aan het einde van zijn werkdag naar huis. Uw werknemer moet die dag dus 6 ritten registreren.

 

Let op!

Als jouw werknemer tijdens een zakelijke rit omrijdt, bijvoorbeeld om zijn kind naar de crèche te brengen, dan heeft die rit een gemengd karakter. De omrijkilometers zijn privékilometers.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren